برچسب گذاری توسط: طباخی

کارآموزی توصیف ظاهری كله پزی دوستان 108 صفحه + doc

یك جا سیرابی در بیرون مغازه موجود است كه محل پخت سیرابی است و در كنار آن چندین مهتابی رنگ شده وجود دارد این مغازه فاقد تابلو است و فقط برروی در مغازه با...