برچسب گذاری توسط: طبقه بندی تئوری های اقتصادی مالی

پاورپوینت چرا به تئوری مالی نیازمندیم 27 صفحه + ppt

چرا به تئوری مالی نیازمندیم طبقه بندی تئوری های اقتصادی مالی تئوری اثباتی تئوری هنجاری سیر تحول تئوری های مالی و سرمایه گذاری علوم مالی سنتی علوم مالی مدرن علوم مالی نوین تصمیمات سرمایه...