برچسب گذاری توسط: طبقه بندی و مشخصات استاندارد برای پوزولان ها

مواد پوزولانی 28 صفحه + doc

ASTMC618 پوزولان را به این صورت تعریف می كند «ماده سیلیسی یا سیلیسی آلومیناتی كه به خودی خود ارزش چسبندگی ندارد، اما به شكل ذرات بسیار ریز و در مجاورت رطوبت با درجات حرارت...