برچسب گذاری توسط: طبیعت بی جان

دانلود تحقیق درس تاریخ هنر -کوبیسم 104 صفحه + doc

رئالیسم در نقاشی كوربه چیزی نیست مگر برخورد واقعگرایانه او، اهمیت ندادنش به آرمانهای مجرد زیبائی،فرم یاموضوع و تأكیدش بر واقعیت مجسم و ملموس مسائل و پدیده‌ها با اینحال، این زیبائی شناختی خردگرایانه و...