برچسب گذاری توسط: طبیعت گرایی

بررسی فلسفه طبیعت در غرب 59 صفحه + doc

نخستین فلاسفه یونان را طبیعت‌گرا می‌دانند زیرا آنها بیش از همه به طبیعت و رویدادهای طبیعی توجه داشته‌اند امروزه بسیاری از مردم كم و بیش معتقدند كه در زمانی نا معلوم باید همه چیز...