برچسب گذاری توسط: طراحی دست آزاد

دانلود تحقیق علائم ترسیمی 37 صفحه + doc

علائم ترسیمی دارای اقسام گوناگون بسیاری است تعدادی ساده، داستانی و مصورند اغلب آنها که بسادگی اشیا و تصورات را تجسم می کنند تصویری با شمایلی می باشند (شکل 1) ولی تصویری بودن علائم...