برچسب گذاری توسط: طراحی شبیه سازی

طراحی و شبیه‌سازی ستون‌های نم‌زدایی پالایشگاه گاز خانگیران 11 صفحه + doc

گاز طبیعی یك منبع مهم انرژی است كه تحت شرایط تولید طبیعی از بخار آب اشباع می‌‌شود بخار آب خورندگی گاز طبیعی را افزایش می‌دهد، بخصوص وقتی گازهای اسیدی نیز در آن وجود داشته...