برچسب گذاری توسط: طراحی فرش تبریز

دانلود تحقیق قالی تبریز 40 صفحه + doc

قالی تبریز دو پوده است و ( مانند كلیه نواحی ترك زبان ) با گره ی تركی بافته می شود این قالیها منحصرا در شهر تبریز و حومه ی آن تهیه می گردد قسمت...