برچسب گذاری توسط: طراحی مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار 134 صفحه + docx

در این فایل با استفاده از قوانین Asme section 8 به ساخت وطراحی مخزن تحت فشار برای یک پالایشگاه در شمال کشور انجام شده است وبا استفاده از نرم افزار PVelite کلیه ی محاسبات...