برچسب گذاری توسط: طراحی و سفال‌گری

دانلود مقاله پابلو روئیز پیكاسو 33 صفحه + doc

پابلو روئیز پیكاسو یكی از پركارترین و بانفوذترین هنرمندان قرن بیستم است او در نقاشی، مجسمه‌سازی، قلم‌زنی، طراحی و سفال‌گری هزاران اثر خلق كرده است او مكتب كوبیسم را به همراه جرجیس براك(Georges Braque)...