برچسب گذاری توسط: طراحی پرسپکتیو

روند طراحی نقشه های ساختمانی شرکت مشاوره ارکان توسعه 35 صفحه + doc

طبقه همکف اطلاعات، سرویس های بهداشتی آقایان و خانم ها، اتاق های مربیان، تعدادی انبار، آبدارخانه، آزمایشگاههای آنالیز و سیگامی، شیمی و فیزیک، معدنی عمومی، شیمی آلی، فیزیک مکانیک، مکانیک سیالات، تحقیقات شیمی، اتاق...