برچسب گذاری توسط: طرح تفصیلی شهرداری گرگان

گزارش كارآموزی: شهرداری منطقه 2 56 صفحه + doc

برای گذراندن كارآموزی مكانی دولتی را انتخاب كرده ام كه مربوط به رشته معماری هم می شود یعنی شهرداری گرگان كه در آن برای ساخت یك ساختمان مسكونی و یا با كاربری دیگر مجوز...