برچسب گذاری توسط: طرح تولید خودكار

پژوهش کار آفرینی طرح تولید خودكار 71 صفحه + doc

فرآیند تولید 1 ساختمان نوك 2 قرار دادن ساچمه و مراحل تكمیل 3 اكسترودتیوپ رنگی 4 برش دادن 5 فرم دادن 6 تزریق توسط ماشین 7 یرداشتن خوشه از قالب و جداكردن از راهگاه...