برچسب گذاری توسط: طرح حفاظتی امامزاده زید

پژوهشی پیرامون امامزاده های زید و یحیی 107 صفحه + doc

ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی بنیاد بسیاری از كشورهای كهن ومتمدن در آن زمان را دگرگون ساخت و قدرت ونفوذ آن در تركستان غربی وپنجاب از یك طرف واسپانیا از طرف دیگر...