برچسب گذاری توسط: طرح لباس و بحث مد و مدگرایی

طراحی و دوخت 22 صفحه + doc

تاثیرات فرهنگی لباس، نگاه اجتماعی مردمان یک کشور به طرح لباس و بحث مد و مدگرایی جزء اساسی ترین مطالب این صفت است هنر با ارزش طراحی و دوخت لباس با جلوه گری جنبه...