برچسب گذاری توسط: طرز تشکیل افیولیتها

افیولیت ها 38 صفحه + doc

مجوعه‌های افیولیتی که به نام Alpin Ultramafic Complexes هم خوانده شده است به نظر عده زیادی از زمین شناسان ، معرف پوسته اقیانوسی است که در نتیجه پدیده‌ای که به نام فرارانش خوانده می‌شود...