برچسب گذاری توسط: طرز كار معرق كاری و خاتم سازی

چوب و معرق كاری و خاتم‌سازی 35 صفحه + doc

ـ اصول كلی در خصوص اتصالات عرضی صفحه‌ای شامل قیف، دوبل، مواد مصنوعی 2ـ آشنایی با انواع شابلون شامل شابلون حفاظتی، تسریع‌كننده، كنترل‌كننده، قطعات قوس‌دار و 3ـ ‌اصول تهیه قطعات پیش ساخته شامل تهیه...