برچسب گذاری توسط: كامپوزیتها چه هستند

بررسی سازه های پارچه ای و خصوصیات مكانیكی پارچه های آن 96 صفحه + doc

ترکیب مواد برای ساختن یک ماده جدید با خواص بهتر از گذشته دور مطرح بوده استاستفاده کارگران از ساقه های بریده شده درختها، استفاده سامورائی های ژاپنی از فلزات چندلایه در ساخت شمشیر واستفاده...