برچسب گذاری توسط: كف سازی با سنگ

گزارش کارآموزی عمران گرگان 38 صفحه + doc

یکی از اهداف اساسی وبسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت ومحیط کار با دانشگاه و دانشجو می باشد که هم در شکوفائی و رشد صنایع مؤثر بوده و هم دانشجویان را...