برچسب گذاری توسط: لایه‌های پی‌های نواری

کارآموزی مراحل ساختن یک ساختمان 68 صفحه + doc

قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله آن نسبت به خیابانها و جاده‌های اطراف مورد بازرسی قرار گیرد و همچنین پستی و بلندی زمین...