برچسب گذاری توسط: مقاومت برشی درزه ها حاصل از مغزه گیری

بتن غلطکی 33 صفحه + doc

دیر زمانی از شروع ساخت سد های بتن غلتکی نمی گذرد ولی در همین مدت کوتاه به علت سرعت بالای ساخت، هزینه های اجرایی پایین و ایمنی برابر با سدهای بتنی کلاسیک ساخت این...