برچسب گذاری توسط: مقدمه ای از شهرداری منطقه 19 تهران

کارآموزی گیاهپزشکی – شهرداری منطقه 19 تهران – چمن و چمن کاری 23 صفحه + doc

منطقه 19 شهرداری تهران در منتها الیه جنوبی شهر تهران واقع گردیده است و در جاورت ناطق 16،17،18،20می باشد این منطقه از بافتی قدیمی برخوردار است و شامل محله های تعددی می باشد که...