برچسب گذاری توسط: مقدمه ای پیرامون شركت ایران خودرو

كارآموزی عیب یابی موتورهایDC 64 صفحه + doc

مقدمه شركت ایران خودرو در مرداد ماه سال 1341 تحت شماره 7352 به نام شركت كارخانجات ایران ناسیونال در اداره ثبت شركتها به ثبت رسید و در تاریخ 1571342 به بهره برداری رسید فرمت...