برچسب گذاری توسط: ملخها ، مگسها ، شپشها ، پروانه ها ، سوسكها ، زنبورعسلها

اهمیت حشرات در زندگی انسان 73 صفحه + doc

حشرات از قدیمی ترین ساكنین كرة زمین بوده و بیشتر از دویست و پنجاه میلیون سال است كه در روی این سیاره سكونت دارند این جانوران كه به علت ساختمان حلقه‌ای بدن و پوشش...