برچسب گذاری توسط: منطقه قیر و كارزین استان فارس

طرح توجیهی تولید سیمان 18 صفحه + doc

صنعت سیمان از قدیمی‌ترین صنایع كشور محسوب می گردد اولین تولید سیمان در كشور به حدود 45 سال قبل صورت پذیرفته است و افزایش تولید آن به موازات افزایش مصرف كه ناشی از برنامه...