برچسب گذاری توسط: مهندسی ارزش

بررسی مدیریت تكنولوژی 42 صفحه + doc

هم اكنون، ما در زمانی بسیار رقابتی و متغیر زندگی می‌كنیم با محصولات جدید، تكنولوژی‌های جدید، مواد جدید لیزر، اینترنت سر و كار داریم و سفر به قضا را نیز پیش رو داریم اشیاء...