برچسب گذاری توسط: موغام راست آذربایجان

موسیقی محلی آذربایجان 59 صفحه + doc

لغت فولكلور از دو بخش Folklore به معنای ( Folkملت و Lore علم) تشكیل شده است و بنا به تعریف لغت‌نامه آكسفورد (Oxford) فولكلور یعنی «قصه و عادت و عقاید قدیمی و یا دسته‌ای...