برچسب گذاری توسط: مکانیزم مدار تشخیص سکه

كارآموزی بررسی نحوه عملكرد مخابرات در بخش تعمیرات 33 صفحه + doc

کلیدهای(*،0،) کلیدهای ردیف صفحه شماره گیر( ، 0 ، *) درشروع شماره گیری ( دردوحالت پالس و تن) کار نمی کنند بعدازواردکردن اولین شماره تلفن غیرازصفر، فقط کلید o باز می شود و کلیدهای...