برچسب گذاری توسط: میزان مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای

پاورپوینت شاخصهای ملی سلامت 480 صفحه + ppt

شاخصهای ملی سلامت شاخصهای جمعیتی میزان مرگ مغزی گزارش شده به جمعیت میزان مرگ و میر در بیمارستان تعداد مرگ ثبت شده برحسب علت به تفکیک جنس و سن میزان مرگ و میر ناشی...