برچسب گذاری توسط: میكرومتر عمق سنج

دانلود شركت نقوسان 46 صفحه + doc

میكرومتر فك‌ پهن میكرومتر با فك ثابت سركروی میكرومتر فك پهن میكرومتر داخلی میكرومتر كنترل كنترل مهره‌ میكرومتر چرخ دنده داخلی میكرومتر شیار داخلی میكرومتر عمق‌سنج فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 46 حجم فایل:...