برچسب گذاری توسط: هزینه ها وقانون بازده نزولی در اقتصاد

اصول علم اقتصاد 1 21 صفحه + doc

تعریف اقتصادیک علم اجتماعی است که بررسی می کند رفتار انسانها و خاصه شیوه ای را که افراد و جوامع از میان روشهای مختلف از منابع کمیاب برمی گزینند اقتصاد دو نوع استخردوکلان اقتصاد...