برچسب گذاری توسط: همسایه و روابط همسایگی

تعریف خانه و همسایگی 61 صفحه + doc

تفکر طراحی واحد همسایگی از زمانی شروع به رشد کرد که در اثر ساخت مجتمع های مسکونی پر جمعیت آمار جرم و جنایت در این مجتمع ها و شرکت ها بالا رفت بنابراین با...