برچسب گذاری توسط: هنرمندان

آشنایی با هنر سبک کوبسم 7 صفحه + doc

کوبیست ها – برخلاف هنرمندان پیشین – جهان مرئی را به طریقی بازنمایی نمی کردند که منظری از اشیا در زمان و مکانی خاص تجسم یابد آنان به این نتیجه رسیده بودند که نه...

بررسی هنر و هنرمندان جهان 63 صفحه + doc

در سال 1997 نیویورك تایمز3 نظرسنجی‌ای را با موضوع طبیعت هنر منتشر كرد كه از مجموع مصاحبات انجام شده با هفده متخصص سرشناس گردآوری شده بود این متخصصان عبارتند بودن از مورخان هنر، متصدیان...