برچسب گذاری توسط: هنری ماتیسی

هنری ماتیسی 11 صفحه + doc

ما تیسی یک نقاش برجسته و صاحب سبک و خلاق است او نقاشی های دارد که انسان را به تفکر وا می دارد و همین باعث می شود که ما بدنبال ریشه و ایده...