برچسب گذاری توسط: هنر از دیدگاه بزرگان نقاشی

معنی هنر 76 صفحه + doc

«هنر به ضم اول و فتح دوم، اوستا hunara عظمت،‌استعداد، قابلیت هنری باستان Sunara انسان فاضل سانسكریت Sundara زیبا، قشنگ پهلوی hunar ارمنی hnar افغانی و بلوچی henar كردی huner (فن و معرفت) صنعت،...