برچسب گذاری توسط: هنر تجسمی سطر نقطه حجم حجم نمایی

هنر تجسمی و نقطه 9 صفحه + docx

در هنر تجسمی وقتی از نقطه نام برده می شود، منظور چیزی است كه دارای تیرگی یا روشنی، اندازه و گاهی جرم است و در عین حال ملموس و قابل دیدن است فرمت فایل:...