برچسب گذاری توسط: هنر تذهیب

هنر تذهیب 19 صفحه + doc

در فرهنگ های فارسی تعریفی دقیق از تذهیب وجود ندارد ؛ در لغت نامه ها ، تذهیب راز گرفتن و طلا کاری دانسته اند ، اما این هم تمام معنای تذهیب نیست در دایره...