برچسب گذاری توسط: هنر مجسمه سازی‌ و هیکل تراشی‌ طاق بستان

سنگتراشی 44 صفحه + doc

سنگتراشی‌ در ایران قرنها قبل از میلاد مسیح، با تهیه لوازمی‌ جهت شکار حیوانات و وسایل‌‌اولیه زندگی‌ آغاز شده و بتدریج‌ به‌ اوج‌ رونق‌ و شکوفائی‌ خود رسیده است‌‌ باز یافته های باستانی‌ از...