برچسب گذاری توسط: هنر مدرن ماتیسن

هنر مدرن ماتیسن 18 صفحه + doc

تاریخ هنر مدرن در جریان رخداد آن نگاشته شده است ، یعنی تاریخ نگاری دربارهء آن با به نمایش گذاشته شدن آن همزمان بوده است چه بسا لازم باشد كه در اینجا تفكیكی بین...