برچسب گذاری توسط: هنر کاشی کاری در اسلام

هنر کاشی کاری در اسلام 28 صفحه + doc

در زمانی که ساکنان حجاز واطراف آن به خاطر موقعیت جغرافیایی خود از قافله ی تمدن عرب واپس مانده بودند و به چادرنشینی روزگار می گذراندند محمد (ص) به پیامبری مبعوث گردید و عربی...