برچسب گذاری توسط: هنر

تصویر سازی كتاب كودك 28 صفحه + doc

امروزه به هر جا نگاه می كنیم متوجه می شویم كه تصویر همه جا وجود دارد نقش مهمی در ارتباط انسان ها در دورة غار نشینی و هم در دورة تمدن شهری دارد برای...

بررسی موسیقی ایران 21 صفحه + doc

حالا كه چنین می خواهید، بیائید راه را پایه به پایه تا آنجا بپیماییم كه پیمانه ای برگیریم و با آن به سنجش بنشینیم پس، از موسیقی شروع می كنم كه، فارغ از ویژگی...

بررسی غزل در لغت 19 صفحه + doc

پیش از آغاز گفتگو در این مورد شایسته است یاد آوری شود كه آنچه در این روزگار به مناسبت دگرگونی ارزش ها و پیشرعت علوم ادبی و تغییر بینش و ارزیابی مسائل، پایه و...

بررسی فلسفه زیبایی شناسی 40 صفحه + doc

زیبایی را نمی توانیم تعریف كنیم، به ناچار بایستی سخن آناتول فرانس را بپذیریم كه «ما هرگز به درستی نخواهیم دانست كه چرا یك شی زیباست»1اما این مطلب مانع نگردیه كه صاحبنظران و هنرمندان...

بررسی هنر و هنرمندان جهان 63 صفحه + doc

در سال 1997 نیویورك تایمز3 نظرسنجی‌ای را با موضوع طبیعت هنر منتشر كرد كه از مجموع مصاحبات انجام شده با هفده متخصص سرشناس گردآوری شده بود این متخصصان عبارتند بودن از مورخان هنر، متصدیان...

بررسی معماری درباره فرهنگ و هویت 127 صفحه + doc

پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تكنولوژی بشر ارتباطات فرهنگی مردمان گوناگون را در سراسر دنیا آسان نموده است پیشرفت سیستمهای ماهواره‌ای – مخابراتی آرمانها، اندیشه‌ها و سنتهای اجتماعی را بر بال امواج سوار كرده...