برچسب گذاری توسط: واحد فنی و مهندسی

كارآموزی: بازرسی و كنترل كیفی سازه های جوشكاری 31 صفحه + doc

شركت فنی مهندسی عصر پویندگان اندیشه در سال 1375 شروع به فعالیت نموده و هدف اصلی شركت انجام پروژه های بازرسی و مشاوره در زمینه جوشكاری و انتخاب مواد و ارائه دستورالعمل های جوشكاری...