برچسب گذاری توسط: واحد هیدروژناسیون بنزین پیرولیزPGH

گزارش کارآموزی – واحد الفین پتروشیمی اراک 80 صفحه + doc

مجتمع پتروشیمی اراك جهت تولید مواد پایه‌ای و میانی با استفاده از خوراك اصلی نفتا و تبدیل آنها به فراورده‌های نهایی پلیمری و شیمیایی با سرمایه نقدی حدود 600 میلیارد ریال احداث گردید سهامداران...