برچسب گذاری توسط: واقع گرایی كمال الدین بهزاد

بررسی و اثبات واقع گرایی كمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد 44 صفحه + doc

نگارگری یكی از هنرهای درخشان ایرانیان در دوره اسلامی است نگاره‌های ایران منابعی هستند كه ویژگی های انسانی، اجتماعی و هنرهای ادوار مختلف را از خود بازتاب می دهند و محققان و پژوهشگران می...