برچسب گذاری توسط: ورودی اصلی کاخ آپادانا

دانلود پاورپوینت کاخ آپادانا شوش (داریوش اول) 33 صفحه + ppt

آپادانا واژه ی فارسی وبه معنای تالارستوندارمی باشد با توجه به تالارستوندارکاخ (تالاربارعام) واز آنجا که به عنوان اولین تالارستوندارایران شناسایی وحفاری شده است تمام مجموعه کاخ به این نام نامیده شده است فرمت...