برچسب گذاری توسط: وضعیت طبقه کارگر

وضعیت طبقه کارگر 10 صفحه + doc

ا گذشت نزدیک به یک و نیم قرن از ظهور طبقه‌ی کارگر به عنوان طبقه‌ای که توانست اولین حکومت خود را در پاریس در سال 1871 تشکیل دهد، در شرایطی هستیم که نه تنها...