برچسب گذاری توسط: ونت ناپیدا

پاورپوینت اپیدمیولوژی بیماری های واگیردار 142 صفحه + ppt

ورود،تکثیر و گسترش یک عامل عفونی بیماری زا را در بدن انسان یا جانوران عـفـــونت می گـویند بدن در مقــــابل عـفـــونت هـا پاســـخ نشان میدهــــد ،ولی یک عفـــــونت همیشه منجـــــــر به بیمـــــاری نمـــی شود...