برچسب گذاری توسط: ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشك‌ بیدانه‌

بررسی بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک 223 صفحه + doc

1 مقدمه تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ كه‌ در كشور ما امری‌ الزامی‌است‌ دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانكه‌...