برچسب گذاری توسط: پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری

پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری 11 صفحه + ppt

تنش گرمایی در گاو شیری یکی از مهمترین علت های کاهش تولید و باروری در ماه های گرم سال می باشد این مشکل به صورت کاهش در مقدار تولید شیر و کاهش گوساله زایی...