برچسب گذاری توسط: پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها

پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها 249 صفحه + ppt

این کتاب در باره تکنیک های مربوط به حل مسائل است تکنیک ، روش مورد استفاده در حل مسائل است مسئله ، پرسشی است که به دنبال پاسخ آن هستیم دسته بندی: کامپیوتر و...